Bc. Jana Hamborská

Vedoucí sestra RP MEDICA

Certifikovaná všeobecná sestra, vystudovala Fakultu zdravotnických oborů Prešovskej univerzity v Prešove.