Bc. Marie Kvapilová

Vedoucí zdravotní sestra pro infuzní terapie na RP CLINIC

Absolventka dvou nástavbových studií se specializací všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, bakalářského studia ošetřovatelství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila v Nemocnici na Bulovce na JIP a na prestižních soukromých klinikách.