Invisalign

Pro koho je léčba Invisalign vhodná

Pro všechny, u kterých zubní lékař odhalil ortodontickou vadu, případně jim vadí nepravidelnost chrupu, předkus, mezery mezi zuby, stěsnané zuby apod. Léčba není omezená věkem, zuby lze bez problémů rovnat v dětství i v dospělosti. Ostatně stále je poměrně velký počet dospělých s nepravidelnostmi chrupu, které v dětství nebyly nijak léčeny. Ortodontická léčba by měla být u dětí zahájena v době, kdy se začínají prořezávat stálé zuby nebo kdy je vývoj chrupu dokončen. V některých případech se ale u dětí přistupuje k léčbě co nejdříve, záleží na typu vady. 

Co předchází léčbě Invisalign 

Při zjištění vady je vhodná návštěva lékaře – ortodontisty, který se na léčbu anomálií v postavení zubů a čelistí specializuje. Každou léčbu předchází důkladná vstupní prohlídka, na základě které lékař doporučí vhodnou léčbu. Součástí vyšetření je měření a otisky chrupu, RTG snímky chrupu, přičemž budete také seznámeni s možnostmi, průběhem a způsobem léčby. 

U některých lidí se ortodontická léčba neobejde bez chirurgického zákroku či vytažení zubů. K chirurgickým zákrokům patří např. uvolnění úponů uzdiček jazyka nebo rtů, k extrakci zubů se přistupuje z důvodů nedostatku místa v zubním oblouku. 

Léčba Invisalign 

Invisalign je zcela nový typ rovnátek, jenž uvítají zejména ti, pro které jsou fixní rovnátka z estetických důvodů nevhodná (modelky, zpěváci, herci, moderátoři, sportovci, apod.) nebo rovnátka z jakýchkoli důvodů nechtějí před okolím přiznat. Invisalign se používá pro léčbu stálého chrupu s lehkými estetickými anomáliemi, jejich vhodnost pro daného pacienta posoudí lékař – ortodontista. 

Invisalign funguje na docela jiném principu než známé fixní či snímací aparáty. Pacient je pro léčbu vybaven sadou speciálních transparentních fólií, které jsou předem vyrobeny přímo pro něj a které si nasazuje i snímá sám. Dle doporučení lékaře a individuálního léčebného plánu si pacient postupně jednotlivé fólie vyměňuje (nahradí fólii 1 za fólii 2 atd.), přičemž každá nová fólie je přesně zhotovena tak, aby posouvala a rovnala zuby v požadovaném směru. 

Výhodou je, že rovnátka nejsou na zubech vidět a v případě potřeby je lze na nezbytně nutnou dobu sejmout (např. v době jídla, při vystoupení, fotografování, při zubní hygieně…) a poté znovu nasadit, a to bez nutnosti navštívit lékaře. Léčba je navíc pro pacienta méně náročná na frekvenci návštěv u lékaře a také dodržování ústní hygieny není nijak komplikované. Rovnátka pacient vyjme, samostatně očistí, vyčistí si zuby a rovnátka si opět sám nasadí. 

Následná péče 

Po sejmutí neviditelných rovnátek ortodontická léčba nekončí. Zuby mají schopnost vrátit se do svého původního postavení, proto je nutné jim v tom zabránit a zuby v jejich nové pozici po určitou dobu stabilizovat. Pro tuto fázi léčby se používají tzv. retainery – snímací dlahy či desky nebo fixní retainery – drátek na vnitřní straně zubů, které pomáhají při stabilizaci výsledku dosavadní léčby. I nadále je nezbytné docházet na pravidelné kontroly a dodržovat doporučení lékaře. Podcenění závěrečné fáze léčby vede k opětovnému pokřivení zubů a zbytečným komplikacím. A to jak u dětí, tak dospělých. 

Co byste měli vědět 

Před zahájením ortodontické léčby byste neměli zanedbávat prohlídku zubů vašim zubním lékařem a ošetření všech kazů. Ostatně ortodontista péči praktického stomatologa nenahrazuje, proto byste během ortodontické léčby měli stále pravidelně docházet ke svému zubnímu lékaři (2× za rok). Nezapomínejte na preventivní prohlídky, případně se objednejte i k zubní hygienistce.

Ceník procedury

Invisalign 89 000 Kč

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás
Objednat se na zákrok